a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices

„Koferi Džima Džarmuša“ Petar Matović

„Koferi Džima Džarmuša“ je zbirka poezije Petra Matovića koja lični i svakodnevni život konvertuje u mitološke poetske prostore. Baveći se svakodnevnim pojavama, objektima i dešavanjnima Matović na maestralan način razgovara sa kosmosom, neretko ironično. 

Petar Matović rođen je u Užicu gde živi i radi. Do sada je objavio četiri knjige a laureat je nagrade Branko Miljković za 2017 godinu.

Autor: Petar Matović

Čita: Ana Marija Grbić

Ton majstor: Boris Milanović

Dizajn korica: Igor Stanojević

ISBN 978-86-902194-5-2

COBISS.SR-ID 45868809