a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices

ARGH pesnički karantin

ARGH je, na početku pandemije i karantina, pokrenuo na svom instagram profilu Totalno argh ARGH poetski karantin (#arghpoetskikarantin), u kome je učestvovalo preko pedeset pesnika i proznih pisaca. Autori su snimali video-klipove čitanja svoje poezije i proze, koji su objavljivani svakoga dana. Pod parolom Držimo se. Družimo se. uspeli smo da očuvamo ARGH sezonu i da ARGH publici pružimo kvalitetan sadržaj u kome su svi uživali!