a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices

Poetski piknik na Avali

ARGH je uz pomoć Sekretarijata za kulturu grada Beograda i JKP Avalski toranj organizovao „ARGH poetski piknik“. U okviru piknika desetoro polaznika pohađalo je radionice iz kreativnog pisanja, prevođenja fikcije i pisanja scenarija. U toku dana polaznicima radiocnica bila je organizovana poseta Avalskom tornju, slobodne aktivnosti i razgovor sa mentorima.
Mentor kreativnog pisanja poetskog piknika bila je Ana Marija Grbić, mentor prevođenja fikcije Slobodan Ivanović a mentor radionice pisanja drame i scenarija Sara Radojković.
Nakon tri predavanja polaznici su imali javno čitanje na platou Avalskog tornja. Njima su se pridružili pesnici Aleksandar Šurbatović, Milomir Gavrilović, Bojan Vasić i mnogi drugi.
Nadamo se da ćemo biti u prilici i da ubuduće organizujemo ovakve edukativne piknike na kojima će se polaznici zabavljati, razmenjivati iskustva i na kojima će se osloboditi da čitaju svoja autorska dela pred publikom.