a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices

VIKTOR RADONJIĆ

VIKTOR RADONJIĆ je rođen 1973. godine u Beogradu. Objavio je zbirke pesama: Nadir (2002), Tmina i srebro (2004), Ekologija fraze (2005), Žvakanje amalgama (2011), drame – Šav, Čopor, Reteriranje kruga, Ambis 01 (2014) i roman Dete istog besa (2016). Živi u Beogradu.