a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices

MARIJA DRAGNIĆ

MARIJA DRAGNIĆ
Rođena je u Nikšiću 1990. godine. Diplomirala na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu gdje je završila i master studije. Pjesme su joj objavljivane u književnoj periodici  „Ars,  „Zarez,  „Tema,  „Polja,  „Prosvjeta,  „Poezija, u elektronskim književnim časopisima  „Eckermann i  „Agon, na internet portalima  „Beton,  „Strane,  „Libela,  „astronaut.ba. Dobitnica je druge nagrade na književnom konkursu  „Ulaznica 2016, prve nagrade na konkursu  „Ratkovićevih večeri poezije za 2018, i prve nagrade na konkursu  „PAF – POEZIJA za najbolje neobjavljivane stihove u Crnoj Gori u 2019. godini. Objavila je knjigu poezije  „Konfabulacije (Bijelo Polje; Beograd, 2019). Urednica je u veb časopisu za poeziju  „Enklava (enklava.rs). Predaje engleski jezik dobroj djeci u XIV beogradskoj gimnaziji.