a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices

GORAN KORUNOVIĆ

Goran Korunović je rođen 1978. godine u Jagodini. Radi kao docent na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavljuje poeziju, eseje i književnu kritiku. Publikovane knjige: Gostoprimstva (poezija, 2011), Reka kaiševa (poezija, 2012), Literatura i opasnost(komparativni ogledi, 2013), Crvena planeta (poezija, 2014), Usta bez kapaka (poezija, 2019).