a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices

Premijera dokumentarnog filma Balkan Translations Collider Academy

Internacionalne akademije literarnog menadžmenta i promocije prevoda bile su deo projekta Balkan Translations Collider.
Dve akademije održale su se u Struzi, Makedonija i Draču, Albanija i okupile su više od trideset profesionalaca u oblasti kulture.
Na Akademiji su održana brojna predavanja koja se tiču digitalnog marketinga, festivala, sajmova knjiga.
Projekat Balkan Translations Collider sufinansiran je od Kreativne Evrope i Ministarstva kulture Republike Srbije.