a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices

ARGH POETSKI PIKNIK NA AVALI

ARGH poetski piknik održan je u blizini Avalskog tornja u septembru 2018 godine. Desetoro odabranih polaznika bilo je u prilici da pohađa tri kursa: kurs kreativnog pisanja pod mentorstvom Ana Marije Grbić, kurs prevođenja fikcije pod mentorstvom Slobodana Ivanovića i kurs pisanja dramskog teksta pod mentorstvom Sare Radojković. Nakon svakog kursa, u trajanju od dva sata, polaznici su imali vremena za slobodne aktivnosti.

U okviru ARGH poetskog piknika održano je i javno čitanje na platou ispred Avalskog tornja na kome su se polaznicima kursa pridružili afirmisani pesnici mlađe i srednje generacije kao što su Aleksandar Šurbatović, Bojan Vasić, Milomir Gavrilović i mnogi drugi. Na ovaj način, publika koja obilazi Avalski toranj mogla je da prisustvuje ovoj manifestaciji i da u njoj učestvuje.

ARGH poetski piknik bio je događaj koji je mladim autorima pružio edukaciju u oblasti pisanja drame, poezije i proze ali i u oblasti književnog prevodilaštva. Mladi autori su bili u prilici i da se upoznaju sa starijim kolegama i da na taj način suvereno stupe na domaću književnu scenu i sa kolegama podele svoja književna iskustva.